terça-feira, 11 de novembro de 2008

Grandes metres (parte 4)


Yamamoto Takato


Yoshitaka Amano


Tony Taka


Hiroaki Samura


Sho-u Tajima


Hiroyuki Asada

Nenhum comentário: